Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Pitajte Ministarstvo

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg br. 45
81000 Podgorica
Crna Gora
E-mail adresa za prijem elektronske pošte
: arhiva@mju.gov.me

 
MINISTARKA JAVNE UPRAVE
Suzana Pribilović

Telefon: (+382) 20 241 412;482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
KABINET MINISTRA:
Telefon: (+382) 20 241 412;482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
DRŽAVNI SEKRETAR
mr Goran Jovetić
 
Fax: (+382) 20 241 412
E-mail: goran.jovetic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

DRŽAVNI SEKRETAR

mr Dejan Abazović

Tel:(+382) 20 237 218

E-mail: dejan.abazovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

DRŽAVNI SEKRETAR
Lindon Gjelaj
Fax: (+382) 20 241 412
E-mail: lindon.gjelaj@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

SEKRETAR

Vesna Ćalović, sekretarka Ministarstva

Telefon: (+382) 20 482 398
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: vesna.calovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 

PR Ministarstva:

Gordana Jovanović

Telefon: (+382) 20 241 426
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: gordana.jovanovic@mju.gov.me

 

DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU :
Danijela Nedeljković- Vukčević, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 259 
E-mail: danijela.vukcevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

* Direkcija za organizaciju i rad državne uprave

 
* Direkcija za službenički sistem

 

* Direkcija za upravno postupanje i slobodan pristup informacijama

Momir Čukić načelnik

Telefon: (+382) 20 482 259

E-mail: momir.cukic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 


DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU:

Jadranka Vukčević, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 421 
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: jadranka.vukcevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

 
* Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovođenjem propisa

Senad Crnovršanin, načelnik

(+382) 20 482 420

E-mail: senad.crnovrsanin@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za strateško-razvojne i analitičke poslove iz oblasti lokalne samouprave

Zorica Glavatović, načelnica

(+382) 20 482 420

E-mail: zorica.glavatovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 

* Direkcija za nadzor lokalne samouprave  

 

DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATIČKU BEZBJEDNOST:

Dušan Polović, generalni direktor
Telefon: (+382) 20 482 425
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: dusan.polovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

* Direkcija za razvoj elektronskih servisa
Mirjana Begović, načelnica
 
E-mail: mirjana.begovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

- Odsjek za razvoj elektronskih servisa, izvještavanje i analizu

 
- Odsjek za dijeljene softverske resurse organa državne uprave
Maja Dragojević, šefica 
;E-mail: maja.dragojević@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

 * Direkcija za infrastrukturu i podršku korisnicima
Dževad Purišić, načelnik
Telefon: (+382) 20 482 436
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: dzevad.purisic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 

- Odsjek za podršku korisnicima

Aleksandar Anđić, šef

Telefon: (+382) 20 482 417
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: aleksandar.andjic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

- Odsjek za sistemsku infrastrukturu I komunikacije 
Dušan Krkotić, šef
Telefon: (+382) 20 482 306
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: dusan.krkotic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

 * Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente  (CS/NCIRT) 

Dejan Arsenijević, načelnik 

Telefon:(+382) 482 487
E-mail: dejan.arsenijevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

 * Direkcija za  interoperabilnost  registara i normativne poslove 
Bojana Bajić, načelnica 

E-mail: bojana.bajic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 
DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMOĆI:
Admir Šahmanović, generalni direktor

Tel:(+382) 20 627 562 
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: admir.sahmanovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

*Direkcija za međunarodnu saradnju i EU integracije
Ružica Mišković, načelnica

E-mail: ruzica.miskovic@mju.gov.me

 Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima


DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Branislav Todorović, generalni direktor

Tel: (+382) 20 268 849

Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: branislav.todorovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za upravljanje  i praćenje procesom reforme javne uprave

Marija Hajduković, načelnica

E-mail: marija.hajdukovic@mju.gov.me

 

* Direkcija za registraciju, evidencije nevladinih organizacija i političkih partija 

Milan Šestović, načelnik

Tel: (+382) 20 482 418; (+382) 20 482 416; (+382) 20 482 415 
E-mail: milan.sestovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama

 

/ ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE

Tel: (+382) 20 673 261

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU 

 

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE
Bojana Jovetić, načelnica
Telefon: (+382) 20 482 102
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: bojana.jovetic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Biro za kadrovske i opšte poslove

Tatjana Radenović, šefica

Telefon:(+382) 20-482-417 

E-mail: tatjana.radenovic@mju.gov.me

* Biro za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke

Dalida Mehmedović, šefica

Telefon:(+382) 20 482 406

E-mail: dalida.mehmedovic@mju.gov.me