Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg br. 45
81000 Podgorica
Crna Gora
E-mail adresa za prijem elektronske pošte
: arhiva@mju.gov.me

 
MINISTARKA JAVNE UPRAVE
Suzana Pribilović

Telefon: (+382) 20 241 412;482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
KABINET MINISTRA:
Telefon: (+382) 20 241 412;482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
DRŽAVNI SEKRETAR
mr Goran Jovetić
 
Fax: (+382) 20 241 412
E-mail: goran.jovetic@mju.gov.me

 

DRŽAVNI SEKRETAR

mr Dejan Abazović

Fax: (+382) 20 241 412

E-mail: dejan.abazovic@mju.gov.me

 

DRŽAVNI SEKRETAR
Lindon Gjelaj
Fax: (+382) 20 241 412
E-mail: lindon.gjelaj@mju.gov.me

 

SEKRETAR

Vesna Ćalović, sekretarka Ministarstva

Telefon: (+382) 20 482 398
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: vesna.calovic@mju.gov.me

 

ŠEF KABINETA:
Telefon: (+382) 20 482 404
Fax: (+382) 20 241 790

 

PR Ministarstva:

Gordana Jovanović

Telefon: (+382) 20 241 426
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: gordana.jovanovic@mju.gov.me

 

DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU :
Danijela Nedeljković- Vukčević, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 259 
E-mail: danijela.vukcevic@mju.gov.me

 
* Direkcija za organizaciju i nadzor državne uprave

 
* Direkcija za službenički sistem

 

* Direkcija za upravni postupak i slobodan pristup informacijama

Miomir Čukić načelnik

Telefon: (+382) 20 482 259

E-mail: miomir.cukic@mju.gov.me

 

* Direkcija za registraciju i evidenciju nevladinih organizacija i političkih partija
Milan Šestović, načelnik

Telefon:(+382) 20 482 418
 E-mail: milan.sestovic@mju.gov.me

 
DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU:

Jadranka Vukčević, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 421 
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: jadranka.vukcevic@mju.gov.me

 
* Direkcija za normativne poslove i praćenje propisa iz oblasti lokalne samouprave

Senad Crnovršanin, načelnik

E-mail: senad.crnovrsanin@mju.gov.me

 

* Direkcija za strateško-razvojne i analitičke poslove iz oblasti lokalne samouprave

Zorica Glavatović, načelnica

E-mail: zorica.glavatovic@mju.gov.me

 

* Direkcija za nadzor lokalne samouprave
Sanja Maslenjak, načelnica

 Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: sanja.maslenjak@mju.gov.me

 

DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATIČKU BEZBJEDNOST:
Milica Janković, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 425
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: milica.jankovic@mju.gov.me

 
* Direkcija za modernizaciju i informatizaciju državne uprave
Mirjana Begović, načelnica
 
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: mirjana.begovic@mju.gov.me

 

- Odsjek za razvoj elektronskih servisa i analizu elektronske uprave
Vesna Simonović, šef
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: vesna.simonović@mju.gov.me

 
- Odsjek za unapređenje elektronskog upravljanja dokumentima
Maja Dragojević, šef
Fax:(+382)20 241 790
E-mail: maja.dragojević@mju.gov.me

 

 * Direkcija za informatičku infrastrukturu
Dževad Purišić, načelnik
Telefon: (+382) 20 482 436
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: dzevad.purisic@mju.gov.me

 
- Odsjek za analizu, planiranje i upravljanje projektima informatičke infrastrukture

Aleksandar Anđić, šef

Telefon: (+382) 20 482 417
Fax: (+382) 20 241 790

 E-mail: aleksandar.andjic@mju.gov.me

 

- Odsjek za infrastrukturne servise
Dušan Krkotić, šef
Telefon: (+382) 20 482 433
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: dusan.krkotic@mju.gov.me

 

 * Direkcija za zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu (CIRT) 
Telefon: (+382) 20 482 433
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kontakt@cirt.me

 

 
* Direkcija za elektronske registre
Bojana Bajić, načelnica
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: bojana.bajic@mju.gov.me

 
DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMOĆI:
Admir Šahmanović, generalni direktor

Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: admir.sahmanovic@mju.gov.me

 
* Direkcija za međunarodnu saradnju i EU integracije
Ružica Mišković, načelnica

Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: ruzica.miskovic@mju.gov.me

 
* Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima


/ Odjeljenje za upravljanje procesom reforme javne uprave

Marija Hajduković, načelnica 
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: marija.hajdukovic@mju.gov.me

 

/ Odjeljenje za inspekcijski nadzor

/ Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Fax: (+382) 20 241 790

 
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE:
Bojana Jovetić, načelnica
Telefon: (+382) 20 482 102
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: bojana.jovetic@mju.gov.me