Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Danijela Nedeljković-Vukčević, generalna direktorica Direktorata za državnu upravu

gov.me

Danijela Nedeljković-Vukčević rođena je  u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu.

Svoju profesionalnu karijeru započela je 2004. godine u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Od 2005. – 2007. godine obavljala je poslove konsultantkinje.

Od 2007. – 2011. godine u zvanju samostalne savjetnice, obavljala je poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Svoju karijeru je nastavila 2011. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao načelnica Grupe za pružanje stručne pomoći u procesu reforme. U istom Ministarstvu je obavljala i poslove načelnice Direkcije za državnu upravu od 2013. – 2017. godine.

Od jula 2017. godine stupila je na dužnost generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave.

Članica je Komisije za žalbe Vlade Crne Gore i Posebne grupe za praćenje reforme javne uprave formirane između Crne Gore i EU.

Tokom svog radnog agažmana radila je na pripremi zakona i podzakonskih akata iz oblasti državne uprave (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o upravnom postupku i dr.), kao i na pripremi strateških dokumenata (Plan unutrašnje organizacije javnog sektora, Strategija reforme javne uprave za period 2011- 2016 i dr.).

Govori engleski i italijanski jezik.

Udata je i majka dvoje djece.