Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Jadranka Vukčević, generalna direktorica za lokalnu samoupravu

gov.me

Jadranka Vukčević rođena je 23. avgusta 1961. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju “Slobodan Škerović” završila je u Podgorici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1984. godine.

U periodu od 1989 -1990. godine završila je pripravnički staž u Skupštini Crne Gore, Sekretarijat za kadrovska pitanja.

Od jula 1990. godine do maja 1991. godine obavljala je poslove savjetnika za radne odnose u Službi za pravne poslove, u kompaniji Crnagoracop.

U periodu od marta 1993. godine do decembra 2006. godine obavljala je poslove samostalnog savjetnika I u Sektoru za lokalnu samoupravu u Ministarstvu pravde. Od 2006. godine do 1. februara 2017. godine u ovom ministarstvu obavljala je poslove samostalnog savjetnika I u Direktoratu za pravosuđe.

Od 1. februara 2017. godine obavlja funkciju generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu.

Tokom svog radnog agažmana radila je na pripremi više zakona i podzakonskih akata i analiza iz oblasti lokalne samouprave i pravosudnog sistema, kao i na pripremi strateških dokumenata iz ovih oblasti.

Bila je član komisije za sudske vještake, sekretar Komisije za polaganje notarskog ispita, sekretar komisije za polaganje pravosudnog ispita, arbitar u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, trener je prava EU.

Udata je i majka je dvoje djece.