Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Vesna Ćalović, sekretarka Ministarstva javne uprave

gov.me

Vesna Ćalović rođena je 2. avgusta 1962. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Mojkovcu. Diplomu pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u tadašnjem Titogradu.

Od 1989. do 1990. godine obavljala je poslove referenta za disciplinske postupke u KID „Vukman Kruščić“ Mojkovac.

Od 1990. do 1992. godine vršila je poslove referenta za opšte, pravne, kadrovske poslove i zastupanje u Službi za zajedničke poslove u JP Šumarstvo Pljevlja - RJ Šumsko gazdinstvo Mojkovac.

Od 1992. do 2002. godine obavljala je poslove inspektora – finansijskog policajaca u Filijali Podgorica u Direkciji javnih prihoda.

Od 2002. do 2005. godine bila je Samostalni savjetnik I u Centrali Direkcije javnih prihoda – Odjeljenje za poreski sistem i poresku politiku.

Od 2005. do 2010. godine obavljala je poslove načelnika Centrale Poreske uprave – Sektor za kontrolu poreskih obveznika – Odeljenje za organizaciju i tehniku inspekcijskih kontrola.

Od 2010. do 2013. godine bila je savjetnica za pravna pitanja u Fondu rada.

U periodu od 2013. do 2017. godine obavljala je funkciju pomoćnice direktora u Fondu rada.

Od jula 2017. godine obavlja poslove  sekretarke u Ministarstvu javne uprave.

Tokom radnog angažmana, bila je angažovana u velikom broju vladinih radnih grupa i tijela za kreiranje i implementaciju poreskih i politika u oblasti radnih odnosa. Između ostalih, bila je član Upravnog odbora Fonda rada iz reda zaposlenih (2011 i 2014), te bila sekretar Koordinacionog tijela za turističku sezonu u Poreskoj upravi (2005-2010), miritelj je u Agenciji za mirno rješavanje radnh sporova od 2010. godine i dr. 

Služi se ruskim jezikom.

Udata je.