Manja slova Veća slova RSS

 
MJU

MJU

MJU

 

 

 

 

 
Pitajte Ministarstvo

Dobra javna uprava i djelovanje nevladinih organizacija

13.12.2018.

Saopštenje: Odluka o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije u 2018.

Na osnovu Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije, a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu od 8. novembra 2018. godine, Ministarstvo javne uprave donijelo je Odluku o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu.

11.12.2018.

Održan okrugli sto " Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori"

Održan okrugli sto " Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori"

Generalna direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO Marija Hajduković učestvovala je na okruglom stolu "Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori" u organizaciji NVO "Agencija za lokalnu demokratiju".

10.12.2018.

Održana treća sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Održana treća sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, predsjedavala je trećom sjednicom Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija. Sjednica je bila posvećena razmatranju primjene Zakona o nevladinim organizacijama u dijelu koji se odnosi na nov model finansiranja projekata i programa NVO iz državnog budžeta...