Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Министарство

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРАПриручник-Послови комуналне полиције

Приручник-Положај, дужности, права и одговорности комуналних полицајаца

Приручник-Овлашћења комуналне полиције

Приручник-Основи прве помоћи

Приручник из основа информатике и телекомуникација

Приручник - Рад на терену и и у локалој заједници

Приручник - Људска права и етика

Приручник - Комуникација

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ


ЗАКОНИ:

Закон о комуналној полицији

Закон о комуналним дјелатностима

ПРАВИЛНИЦИ:


Правилник о евиденцији о употреби средстава силе комуналне полиције

Правилник о ближем начину вршења послова и примјене овлашћења комуналне полиције

Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације комуналног полицајца

Правилник о програму и начину стручног оспособљавања и начину провјере стручне оспособљености за вршење послова комуналне полиције

Правилник о изгледу, ознакама и начину ношења униформе комуналног полицајца

Правилник о боји и ознакама службених возила и пловила и посебној опреми комуналне полиције