Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Pregled propisa i pravne litarature za polaganje stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja po predmetima:

1. Ustavno uređenje Crne Gore i osnovi sistema Evropske unije

1.1. Ustav Crne Gore
1.2. Ustavni Zakon za sprovodjenje Ustava Crne

Program stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja za predmet Ustavno uređenje Crne Gore i osnovi sistema Evropske unije:

2. SISTEM JAVNE UPRAVE

2.1. Zakon o o državnoj upravi
2.2. Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave  
2.3. Zakon o lokalnoj samoupravi

Program stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja za predmet Sistem javne uprave: 

3. SLUŽBENIČKI ODNOSI

3.1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima
3.2. Zakon o radu
3.3. Zakon o sprječavanju korupcije 
3.4. Eticki kodeks drzavnih službenika i namještenika

 Program stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja za predmet Službenički odnosi:

4. UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I OSNOVI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

4.1. Zakon o upravnom postupku
4.2. Zakon o upravnom sporu
4.3. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave 

Program stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja za predmet Upravni postupak, upravni spor i osnovi kancelarijskog poslovanja:

5. FINANSIJE

Program stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja za predmet Finansije