Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Ministarka Pribilović: Cetinju vraćamo istorijski status, značaj i mjesto

Ministarka Pribilović: Cetinju vraćamo istorijski status, značaj i mjesto
Datum objave: 20.07.2017 16:00 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Izjava ministarke javne uprave, Suzana Pribilović nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom Predloga zakona o Prijestonici.

Vlada je danas utvrdila predlog Zakona o prijestonici, koji uz Zakon o glavnom gradu, Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kao i predlog Zakona o lokalnoj samoupravi koje smo pripremili ove godine predstavlja naš napor da unaprijedimo postojeći normativni okvir za funkcionisanje i reformu lokalnih samouprava, te njihov dalji ekonomski razvoj.

Posebno sam zadovoljna što smo danas na Vladi utvrdili prijedlog Zakona o Prijestonici kojim se jača uloga Prijestonice, te uvažava njen kulturni i istorijski aspekt i Cetinju vraća onaj status, značaj i mjesto koji je kroz crnogorsku istoriju oduvijek imalo.

U pripremi ovog predloga zakona vodili smo se svim onim specifičnostima koje Cetinje ima kao istorijski i kulturni centar, te uporednim i pozitivnim praksama značajnih istorijskih i kulturnih centara, ali i uvažili druge specifičnosti Cetinja u odnosu na ostale lokalne samouprave.

U cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava za razvojne aktivnosti Prijestonice, zakonom je predloženo opredjeljivanje budžetskih sredstava za razvoj Prijestonice, u visini od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu, kao i donacije.

Godišnji Program razvoja Prijestonice, koji će se finansira iz opredijeljenih budžetskih sredstava za razvoj Prijestonice u iznosu od 0.6%, usvajaće Senat, a koristiće se za finansiranje:

Projekata koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta;
Razvojni projekti;
Infrastrukturni projekti;
Projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa;
Projekti za valorizaciju turističkih potencijala;
Projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu privatno javnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;
I ostali projekti od značaja za razvoj prijestonice

Dok će se sredstva u visini od 0.4% projektovane vrijednosti tekućeg Budžata planirati godišnjim zakonom o budžetu na izdatku transfera opštinama kod ministasrtrva nadležnog za poslove finansija i opredjeljivaće se Prijestonici za finansiranje izdataka za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti Prijestonice. Odredbe Zakona o finansiranju lokalnih samouptrava koje se odnose na finansijsko izravnanje opština neće se primjenjivati na Prijestonicu.
Analizirajući istorijski aspekt, ali isto tako i trenutne kapacitete (smještajne, ljudske i druge) jednog broja institucija, ovim zakonom smo definisali da je preseljenje važnih državnih institucija jedna je od ključnih aktivnosti koje Prijestonici treba da povrate status i značaj kakav zaslužuje.

U tom cilju, predlogom Zakona predviđeno je preseljenje sjedišta jednog broja državnih organa i drugih institucija, čime će se dodatno ojačati uloga Prijestonice u sistemu Crne Gore. Pored Rezidencije Predsjednika Crne Gore, predloženim zakonom je planirano da sjedište Ustavnog suda Crne Gore bude u Prijestonici.

Takođe, pored Ministarstva kulture čije sjedište je u Prijestonici, planirano je preseljenje i Ministarstva vanjskih poslova, čime se Cetinju vraća status diplomatskog centra, što je svojevremeno i bio.
Istovremeno, definisano je i da Istorijski institut Crne Gore i Fakultet za crnogorski jezik i književnost budu na Cetinju, što mu nesumnjivo i pripada.

Ovim predlogom zakonom se, između ostalog, jasnije definiše položaj Prijestonice Cetinje, normativno se redefiniše struktura i uloga Senata koji čine predsjednik Crne Gore, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, predsjednik CANU-a, rektor Univerziteta Crne Gore, ministar kulture i gradonačelnik Prijestonice. Istovremeno, definiše se način planiranja i finansiranja razvojnih programa Prijestonice.

Takođe, u cilju valorizacije kulturnih i ekonomskih vrijednosti Prijestonice, ovim zakonom je predloženo da Vlada na prijedlog gradonačelnika Prijestonice, imenuje jednog člana u organe upravljanja u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država, a koje imaju sjedište u Prijestonici.

Vjerujem da ćemo kroz ova predložena rješanja stvoriti dobre preduslove za brži i kvalitetniji razvoj Prijestonice, te da ćemo Cetinju dati onaj dodatni impuls da se kroz valorizaciju kulturnih i istorijskih vrijednosti ubrza ekonomski razvoj, ali i dobije onaj administrativni status koji mu po istorijskom i kulturnom značaju i pripada.

Uvjerena sam da je donošenje ovog Zakona predstavlja poštovanje svih onih vrijednosti koje je oduvijek Cetinje karakterisalo kao istorijski centar crnogorskog kulturnog razvoja i državnosti, te da njegovo usvajanje predstavlja obavezu države, ali i svih njenih građana.

Link na konferenciju za medije: https://youtu.be/7S32PYGefXY