Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Održan Okrugli sto povodom Nacrta Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020

Održan Okrugli sto povodom Nacrta Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020
Datum objave: 20.10.2017 15:44 | Autor: mju

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave organizovalo je danas Okrugli sto povodom Nacrta Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020. uz podršku EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori''.

Goran Jovetić, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, na otvaranju Okruglog stola je kazao da Vlada Crne Gore i, kroz ovaj strateški dokument, želi da stvara podsticajno okruženje za rad i djelovanje nevladinih organizacija, u smislu ostvarivanja dobre saradnje sa NVO i kreiranja stimulativnog ambijenta za njihov razvoj. On je kazao da je donošenjem novog Zakona o NVO unaprijeđen normativni okvir za funkcionisanje NVO, te da su uvedene značajne novine. Takođe, je ukazao da uspostavljanje Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama u okviru Ministarstva javne uprave predstavlja unaprijeđeni institucionalan okvir za saradnju sa ovim sektorom. U tom smislu, donošenjem ovog strateškog planskog dokumenta, Vlada Crne Gore iskazuje punu spremnost da, u dijelu svojih nadležnosti, doprinese kreiranju podsticajnog normativnog i institucionalnog ambijenta za razvoj organizacija civilnog društva.

On je kazao da se na sistematičan način prišlo izradi dokummenta, te da su se sagledali izazovi i problemi u funkcionisanju NVO, ali i na planu saradnje sa državnim organima. Takođe, istakao je da je Nacrt strategije usklađen sa Strategijom reforme javne uprave 2016-2020. i Akcionim planom za period 2016-2017. godinu, kao i sa Smjernicama za podršku Evropske unije civilnom društvu u državama - kandidatima za proširenje 2014-2020., koje je izradio Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije

mju

Dragan Golubović, ekspert na izradi Strategije, je kazao da je u pripremi strategije promijenjen pristup, da je težnja bila da se obradi manji broj pitanja, ali da se zađe u rješavanje problema po dubini, a da se posebno vodilo računa o usklađivanju sa relevantnim strateškim dokumentima iz ove oblasti. Takođe, istakao je da ovo strategija javne uprave, odnosno politika javne uprave, jer reguliše saradnju između NVO i Vlade. U tom smislu, kazao je da su se obrađivači vodili time da se unaprijede rješenja iz prethodnih strateških dokumenta, ali i da se stvori ambijent za vođenje dijaloga između ova dva sektora.

Učesnici okruglog stola su uzeli aktivno učešće u današnjoj diskusiji, a sve dobijene sugestije biće razmotrene od strane obrađivača u zakonskom roku.

Kao opšti cilj Strategije 2018-2020 definisano je dalje unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje NVO i jačanje saradnje javne uprave i NVO u procesu kreiranja i primjene javnih politika, uvažavajući njihove različite, ali komplementarne uloge i odgovornosti u ovom procesu.

Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije počela je 29. septembra 2017. godine, objavljivanjem Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi i trajaće do 8. novembra.

Video: Izlaganje državnog sekretara Gorana Jovetića, Ministarstvo javne uprave na Okruglom stolu

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE