Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Ministarka Pribilović o rezultatima Ministarstva javne uprave povodom prve godine rada Vlade Crne Gore

Ministarka Pribilović o rezultatima Ministarstva javne uprave povodom prve godine rada Vlade Crne Gore
Datum objave: 01.12.2017 15:45 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


gov.me gov.me 

Ministarka ministarka javne uprave Suzane Pribilović predstavila je najznačajnije rezultate Ministarstva javne uprave u prvoj godini mandata Vlade Crne Gore na današnjoj konferenciji za medije u Vili Gorica.

Ministarstvo javne uprave je u potpunosti bilo posvećeno realizaciji obaveza iz ekspozea Premijera, Programa rada Vlade za 2017. godinu, Programa pristupanja Crne Gore EU i drugih strateških dokumenata.
Osnivanjem Ministarstva javne uprave stvorili su se uslovi za intenziviranje procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori, kao jednog od tri stuba procesa proširenja EU. Uspostavlili smo institucionalnu i političku koordinaciju - osnivanjem Savjeta za reformu javne uprave, a u ministarstvu je formirano Odjeljenje koje se bavi monitoringom reforme javne uprave.

Obezbijedili smo preduslove da već u I kvartalu 2018. godine dobijemo prvu tranšu od 4 miliona eura, od ukupno 15 miliona, kao direktnu budžetsku podršku za reformu javne uprave. Usvojen je i prvi Izvještaj o realizaciji Strategije reforme javne uprave. Indikatori ukazuju da je najveći broj pozitivnih efekata ostvaren u oblasti pružanja usluga, kao i u oblasti strateškog upravljanja procesom reforme javne uprave.

U završnoj smo fazi utvrđivanja novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao i novog Zakona o lokalnoj samoupravi. Novim zakonskim rješenjima obezbijediće se kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima, te jačanje profesionalizma, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, a naglasak je stavljen na veću profesionalizaciju i odgovornost visokog rukovodnog kadra.

Od 1. jula otpočela je primjena novog Zakona o upravnom postupku kojim smo uveli institut “one stop shop” (jedinstveni šalter za sve), a nova zakonska rješenja štede vrijeme naših građana i privrede i eliminišu nepotrebne troškove.

Unaprijedili smo kontrolu nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa državne uprave kroz jačanje kadrovskih kapaciteta upravne inspekcije.

Pohvaljeni smo od Evropske komisije za značajan napredak u organizaciji Posebne grupe za reformu javne uprave i informisani da će način rada Vlade Crne Gore, u ovom segmentu, služiti kao primjer, na koji će se Komisija pozivati u komunikaciji sa drugim državama regiona.

Po prvi put smo na sistematičan način prikupili i obradili podatke o ukupnom broju zaposlenih u javnom sektoru, što će biti polazna tačka za izradu metodologije i Plana optimizacije broja zaposlenih koja treba da utvrdi koji je to optimalan kadrovski okvir.

Posebno smo ponosni što smo pripremili Zakon o Prijestonici koji je jednoglasno usvojen u Skupštini i dobio političku podršku u Crnoj Gori. Novim zakonskim rješenjima Prijestonica je dobila ono što zaslužuje i što joj pripada u institucionalnom smislu, a po prvi put se na održiv način obezbjeđuju planiranje i finansiranje razvojnih programa Prijestonice. (8. miliona eura)
Predložili smo više zakona iz oblasti lokalne samouprave, koji su podrška reformi: Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koji su i usvojeni. U prethodnom periodu lično sam obišla skoro sve lokalne samouprave kako bih se upoznala sa svim problemima koji opterećuju njihov rad.

Zaokružili smo zakonodavni i institucionalni okvir za saradnju sa NVO, donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o NVO koji je definisao nove modele finansiranja, otklonio uska grla u radu ovog sektora, uspostavljena je Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama u Ministarstvu javne uprave, a u pripremi je Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018 – 2020.

U kontinuitetu se nadograđuje sistem eUprave, pa danas imamo 241 elektronsku uslugu u nadležnosti 30 institucija, što je za 49 više u odnosu na 2016. godinu. U pogledu razvoja eUprave i pripadajućih servisa, u globalnom poretku zauzimamo 47. mjesto među 194 zemlje svijeta, što predstavlja bolji rezultat od većine država regiona.

Donošenjem novog Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu kreiran je pravni osnov za dalji razvoj elektronskog poslovanja u Crnoj Gori.
Nedavno smo u testni rad stavili informacioni sistem za povezivanje registara i razmjenu podataka između organa uprave. Paralelno se radi na implementaciji dva servisa koji će povezati 5 od 7 ključnih registara - elektronski upis djece u sve nivoe obrazovnih institucija i objedinjeno prikupljanje dokumentacije za tenderske postupke.

Svakodnevno preduzimamo aktivnosti na zaštiti kritične infrastrukture od sajber napada, a uspostavljen je i veći stepen zaštite.

U narednom periodu Ministarstvo javne uprave biće posvećeno realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave, a posebno reorganizaciji državne uprave kroz donošenje novog Zakona o državnoj upravi, te implementaciji Plana optimizacije broja zaposlenih, kako bi uprava i zaposleni u njoj odgovorili zadacima i ciljevima države. Nastavićemo dalje aktivnosti na planu nadogradnje i unapređenja servisa na portalu eUprave, kao i na uspostavljanju jedinstvenog „one stop shopa“ u Crnoj Gori.

Ministarstvo javne uprave