Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Odgovor ministarke javne uprave, Suzane Pribilović, na poslaničko pitanje

Odgovor ministarke javne uprave, Suzane Pribilović, na poslaničko pitanje
Datum objave: 28.12.2017 12:41 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Na poslaničko pitanje koje je Ministarstvu javne uprave postavila poslanica u Skupštini Crne Gore gđa. Marina Jočić, koje glasi : “ Šta ćete uraditi da zaštitite odredbu Ustava koja garantuje jednakost ćiriličnog i latiničnog pisma, s obzirom da je iz javne komunikacije ćirilica potpuno izbačena?”, ministarka Suzana Pribilović dala je sledeći odgovor:

Ustavom Crne Gore, članom 13, propisano je da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski jezik, da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni i da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

Kod navedene norme Ustavom zagarantovana ravnopravnost ćiriličnog i latiničnog pisma ne smije biti dovedena u pitanje u kontekstu prava na njihovo koriščenje u javnoj i službenoj komunikaciji.
Zakonom o državnoj upravi kao sistemskim zakonom kojim se uređuju poslovi državne uprave u okviru prava i dužnosti Crne Gore, članom 8, propisano je da organi državne uprave obezbjeđuju pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacinalnih zajednica ostvarivanje prava na upotrebu jezika i pisma u službenoj upotrebi, kao i na vođenje postupka i na njihovom jeziku u sredinama sa značajnim učešćem u stanovništvu, u skladu sa zakonom.

Pravo na upotrebu jezika i pisma propisano je i članom 9 Zakona o upravnom postupku, na način da se upravni postupak vodi na crnogorskom jeziku, koji je Ustavom propisan kao službeni jezik u Crnoj Gori, a da je ukoliko stranka ne razumije crnogorski jezik, javnopravni organ dužan da u upravnom postupku obezbijedi prevođenje toka postupka na njihov jezik ili jezik koji razumiju, kao i dostavljanje poziva i drugih pismena na njihovom jeziku i pismu.

Kako su jezik i pismo po prirodi stvari uzajamne kategorije, obaveza organa kako na centralnom tako i na lokalnom nivou je da, ukoliko je građanin iskazao potrebu da se komunikacija (dostavljanje poziva i drugih pismena) vrši na jeziku i pismu na kojem on zahtjeva, postupe po zahtjevu građanina.

U saznanju smo da u praksi građani najčešće zahtjeve ove vrste postavljaju prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata(lične karte, pasoša, vozačke dozvole) jer imaju mogućnost da iskažu želju da im lični dokument bude izdat na ćiriličnom, odnosno latiničnom pismu. Svakako pravo građanina da dobiju odgovor na ćiriličnom pismu i u bilo kojoj drugoj upravnoj oblasti, ne može biti dovedeno u pitanje.

Svakako Ministarstvo javne uprave će u okviru svoje nadležnosti, prvenstveno kroz inspekcijski nadzor nad primjenom pravila upravnog postupka, preduzimati potrebne mjere kako bi se u svakodnevnom životu u pisanoj komunikaciji organa javne vlasti i građana obezbjedila ustavna garancija ravnopravnosti ćirilićnog i latiničnog pisma.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE