Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Vlada usvojila Strategiju unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave

Vlada usvojila Strategiju unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave
Datum objave: 11.01.2018 15:00 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO koju je danas usvojila Vlada Crne gore, po riječima ministarke javne uprave Suzane Pribilović predstavlja važan aspekt u kreiranju i implementaciji javnih politika Vlade Crne Gore i njenim usvajanjem se zaokružuje strateški i informativni okvir za funkcionisanje NVO. Strategija je rezultat dvogodišnjeg rada međusektorske radne grupe, sačinjene od predstavnika relevantnih državnih organa i NVO sektora.

Kao opšti cilj Strategije 2018-2020 definisano je dalje unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje NVO i jačanje saradnje javne uprave i NVO u procesu kreiranja i primjene javnih politika, uvažavajući njihove različite, ali komplementarne uloge i odgovornosti u ovom procesu – rekla je ministarka Pribilović.

Tekst Strategije je usklađen sa Strategijom reforme javne uprave 2016 – 2020 i Akcionim planom za period 2016 – 2017. godinu, kao i sa smjernicama Evropske komisije za podršku Evropske unije civilnom društvu u državama kandidatima za proširenje 2014 – 2020

Na današnjoj sjednici Vlada je takođe usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave. Ministarka Pribilović je na press konferenciji, održanoj nakon sjednice Vlade istakla da ovaj dokument sadrži sve neophodne elemente za uspješno upravljanje procesom reforme javne uprave, što podrazumijeva precizno definisane ciljeve, aktivnosti i podaktivnosti, institucije koje su odgovorne za njihovu realizaciju, rokove, indikatore i potrebna finansijska sredstva.

Pored ostalog, prepoznate su konkretne aktivnosti za izgradnju zakonodavnog i normativnog okvira Crne Gore, posebno u pogledu usaglašenosti sa evropskim principima dobre javne uprave, u svih sedam oblasti koje su definisane Strategijom, istakla je ministarka Pribilović.

 
Video: Izjava ministarke Suzane Pribilović - Konferencija za medije nakon 57. sjednice Vlade Crne Gore

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE/ Ministarstvo javne uprave