Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović za portal CdM

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović za portal CdM
Datum objave: 15.01.2018 09:19 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarka javne uprave Suzana Pribilović u intervjuu za portal CdM kaže da postoji percepcija da je javna uprava prekobrojna, te su prikupili i obradili podatke o ukupnom broju zaposlenih u javnom sektoru. To će biti polazna tačka za izradu metodologije i plana optimizacije broja zaposlenih, koji bi trebalo da bude završeni do sredine godine i koji će riještiti brojna otvorena pitanja.

“Još uvijek je rano govoriti o konkretnim brojkama i uštedama. Nama je cilj, prije svega, optimizacija kadrovskog kapaciteta kojim raspolažemo u javnoj upravi. To podrazumijeva da u svim oblastima definišemo koji je to optimalan broj zaposlenih koji će pružiti efikasnu i kvalitetnu uslugu. To ne mora da znači da u svim oblastima imamo višak zaposlenih, pa će nam jedna adekvatna analiza, na kojoj sad radimo, a koja je osnov za izradu metodologije i Plana za optimizaciju broja zaposlenih, dati presjek stanja na osnovu kojeg ćemo moći ubuduće da planiramo”, kaže ona.

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika

Osvrćući se na ono što je urađeno tokom prethodne godine, ministarka kaže da je Skupština krajem godine usvojila dva sistemska zakona koje je pripremilo Ministarstvo javne uprave – Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o lokalnoj samoupravi.
Nova zakonska rješenja u funkciji su jačanja profesionalnosti, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti u javnoj upravi, a uvodi se niz novina u oblasti zapošljavanja, skraćuju se i pojednostavljuju procedure zapošljavanja, te unapređuju interne procedure transfera kadrova između i unutar državne uprave i unapređuje sistem nagrađivanja. Poseban naglasak je stavljen na veću profesionalizaciju i odgovornost najviših rukovodećih kadrova.

“Cilj je bio da, nakon cjelovitog sagledavanja javne uprave na lokalnom i centralnom nivou, donesemo rješenja koja će doprinijeti uspostavljanju efikasne i profesionalne javne uprave, te definisati preciznije načine nagrađivanja, zapošljavanja, transfera kadrova. U tom smislu, jedna od novina Zakona od državnim službenicima i namještenicima je izmjena kriterijuma za ocjenjivanje državnih službenika i namještenika, a sa druge strane se uvodi mogućnost napredovanja službenika u više zvanje”, ističe Pribilović.

Uvjerena je da su novim rješenjima stvorili uslove da se otklone uska grla koja koče proces mobilnosti i napredovanja službenika, što će sigurno uticati i na efikasnost uprave.

“Prilikom pripreme oba zakona posebno smo se bavili onim normama koje se tiču zapošljavanja. Svjesni percepcije da je javna uprava prekobrojna, iako ćemo precizniju sliku imati tek nakon pripreme Plana optimizacije, željeli smo da definišemo jasnije procedure prilikom zapošljavanja. Takođe, uveli smo tzv. kompentencije po ugledu na pozitivne evropske prakse”, poručuje ona.

Novim rješenjima u Zakonu o državnim služenicima i namještenicima predvidjeli da postupak selekcije za rad u državnim organima obuhvata provjeru znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija u zavisnosti od kategorije, što za rezultat treba da ima izbor najkompetentnijih kandidata, a odluku o izboru u ministarstvima donosiće lice iz kategorije visoki rukovodni kadar u kojem se vrši popuna radnog mjesta, čime se ispunjava jedna od ključnih preporuka EK da se pored transparentnog postupka provjere i na ovaj način obezbijedi profesionalizacija državne administracije, kaže ministarka.

Profesionalost i depolitizacija

Dodaje da su u oblasti lokalne samouprave vodili računa da se ova oblast uredi posebno kada je u pitanju visoki rukovodni kadar u skladu sa principima profesionalnosti i depolitizacije.

Ministarka je zadovoljna učinjenim u 2017. Kaže da su realizovali gotovo sve obaveze iz Programa rada Vlade, Programa pristupanja i bili u potpunosti posvećeni realizaciji aktivnosti u skladu sa Strategijom javne uprave. Ministarstvo javne uprave je u 2017. uspostavilo sistem institucionalne koordinacije reforme javne uprave, a uspostavljanjem novog Savjeta za reformu javne uprave obezbijedili su i političku koordinaciju ovog procesa.

Pribilović tvrdi da je prvi Izvještaj o realizaciji Strategije reforme javne uprave pokazao da je napredak ostvaren, ali je i dao važne smjernice da bolje planiraju i na koje oblasti da se fokusiraju u narednom periodu.

“Iako su bila velika očekivanja prilikom osnivanja novog resora za javnu upravu, vjerujem da smo opravdali postojanje, a potvrdu za to svakodnevno dobijamo kako unutar sistema, tako i sa međunarodnih adresa, naročito iz Brisela. U prilog tome govore i rezultati koje smo postigli, ali ono što mi je posebno važno je da građani već osjećaju benefite našeg rada”, jasna je ona.

Ministarka poručuje da su veliki pomak ostvarili naročito u oblasti pružanja javnih usluga, gdje su posebno vodili računa o zaštiti pojedinaca u upravnim postupcima i neophodnosti za obezbjeđivanjem jednakog pristupa uslugama za sve građane. Značajno su, kaže Pribilović, podigli kvalitet upravnog postupka, a i vodili se principom svi kontakti građana i privrede sa javnom upravom na jednom mjestu. Tome je posebno doprinijela primjena novog Zakona o upravnom postupku uvođenjem instituta “one stop shop” (jedinstvenog šaltera za sve), te sprovođenjem upravnih aktivnosti na jednom mjestu.

“U kontinuitetu smo unapređivali sistem eUprave, pa danas imamo 241 elektronsku uslugu u nadležnosti 30 institucija. Mnogo smo radili i na uvezivanju javnih registara, pa smo tako nedavno u testni rad stavili informacioni sistem za povezivanje registara i razmjenu podataka između organa uprave. Paralelno se radi na implementaciji dva servisa koji će povezati pet od sedam ključnih registara – elektronski upis djece u sve nivoe obrazovnih institucija i objedinjeno prikupljanje dokumentacije za tenderske postupke”, poručuje ministarka Pribilović.

Prva tranša od četiri miliona eura

Veoma je važno, kaže, što su uspjeli da po prvi put stvore uslove za korišćenje sektorske budžetske podrške kao podršku reformi javne uprave.

“Tako ćemo već u I kvartalu 2018. godine koristiti prvu tranšu od četiri miliona eura od ukupno 15 miliona. Ta sredstva će biti korišćena za realizaciju aktivnosti definisanim novim Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020, koji je Savjet za reformu javne uprave nedavno razmatrao”, naglasila je.

Po svjetskim standardima

Najavila je da nastavljaju sa aktivnostima na planu nadogradnje i unapređenja servisa na portalu eUprave, kao i na uspostavljanju jedinstvenog „one stop shopa“ u Crnoj Gori, u skladu sa najboljim svjetskim praksama.
“Posebno sam zadovoljna što ćemo koristiti azerbejdžanski model u pružanju javnih usluga, koji sam lično imala priliku da vidim, a koje je UN prepoznao i dodijelio im nagradu. To je sistem gdje je građanin na prvom mjestu, čemu mi koji radimo na ovim poslovima unapređenja javne uprave težimo”, kazala nam je Pribilović.

Link ka originalnom članku: https://www.cdm.me/politika/pribilovic-za-cdm-javna-uprava-je-prekobrojna-potrebna-optimizacija/