Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Reagovanje Ministarstva javne uprave povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Dan”

Datum objave: 15.01.2018 08:25 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Reagovanje Ministarstva javne uprave povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Dan” 12.1.2018. godine pod naslovom “Ministarstvo javne uprave amnestiralo osuđene za predizborne zloupotrebe DPS-a u Pljevljima – Aktere „Snimka“ vratili na funkcije”.

Predsjednik Opštine Pljevlja, Mirko Đačić, izjavio je žalbu u postupku inspekcijskog nadzora u kojem su od strane Upravne inspekcije Ministarstva javne uprave utvrđene nepravilnosti koje se odnose na radno-pravni status Vesnić Seada, Đačić Joke kao i postupak popune radnih mjesta sekretar sekretarijata za opštu upravu i rukovodilac Građanskog biroa u Opštini Pljevlja.

Nakon što je Ministarstvo javne uprave, kao organ nadležan za postupanje po žalbi razmotrio istu i uvidom u spise predmeta utvrdio činjenično stanje, našao je da postupak inspekcijskog nadzora nije pravilno sproveden. Ovo iz razloga što institut vršioca dužnosti nijednim propisom nije prepoznat na lokalnom nivou, pa je po ocjeni ministarstva kao organa nadležnog za postupanje po žalbi bilo nejasno iz kog razloga se upravna inspekcija upustila u ocjenu da li navedena lica ispunjavaju uslove za postavljenje na mjesto vršioca dužnosti.

Ovo naročito imajući u vidu da je upravna inspekcija na nesumnjiv način na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u postupku inspekcijskog nadzora konstatovala da se shodna primjena propisa o državnim službenicima i namještenicima iz člana 90 Zakona o lokalnoj samoupravi vezuje samo za propise o državnim službenicima i namještenicima kojima se uređuje status državnih službenika i namještenika. Dakle, Zakon o državnoj upravi je propis kojim je uređen sistem državne uprave, pa se ne može shodno primjenjivati na organe lokalne uprave, posebne i stručne službe. Uprkos pomenutoj konstataciji, upravna inspekcija se ipak upustila u ocjenu da li gore pomenuti službenici ispunjavaju uslove za vršioce dužnosti.

Imajući u vidu prethodno, Ministarstvo javne uprave je kao postupajući organ u postupku po žalbi shodno svojim zakonskim ovlašćenjima a na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja našao da je predmet valjalo vratiti upravnoj inspekciji na ponovni postupak i odlučivanje. Ovo iz razloga što su po ocjeni i nalaženju postupajućeg organa učinjeni nedostaci u postupku inspekcijskog nadzor, a posebno imajući u vidu smisao pravnog instituta vršioca dužnosti.

Iz svega navedenog ne proizilazi da je Ministarstvo javne uprave amnestiralo pomenute službenike i vratilo ih na funkcije, budući da je svoju odluku temeljio na stručnoj obradi konkretne stvari i po najboljem poznavanju stanja stvari u predmetu. Ovakva odluka zasnovana je isključivo i samo na temelju savjesne i brižljive ocjene dokaza i na objektivnom činjeničnom stanju, nepristrastno i na svaki drugi način neutralno.

U ponovnom postupku upravna inspekcija će biti u obavezi da donese odluku koja će da sadrži dovoljno razloga o oldučnim činjenicama i koja neće biti suprotna činjeničnom stanju utvrđenom u postupku inspekcijskog nadzora.

Ministarstvo javne uprave će i u narednom periodu pravilno i potpuno utvrđivati sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno ostvarivanje zaštite prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE