Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Datum objave: 12.02.2018 09:52 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12) i člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo javne uprave objavljuje

Izvještaj
o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo javne uprave je 18.01.2018 godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunanoj policiji i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave.

Nakon isteka roka za konsultacije izvršili smo uvid i konstatovali da nije bilo inicijativa, predloga, sugestija i komentara u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.