Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Radionice za državne službenike i predstavnike NVO o novom modelu finansiranja projekata i programa NVO

Datum objave: 23.03.2018 12:53 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Ministarstva javne uprave/Nacionalne kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama i Uprave za kadrove, a uz podršku projekta Delegacije Evropske unije u Cmoj Gori „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", 22. i 23. marta 2018. godine održane su u Podgorici dvije jednodnevne radionice na temu: „Novi model finansiranja projekata i programa NVO u 2018. godini".

Radionice su organizovane sa ciljem da doprinesu efikasnijoj realizaciji predstojećih javnih konkursa za dodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u 2018. godini. Na radionicama su učestvovali državni službenici i predstavnici nevladinih organizacija izabrani za članove komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini u pojedinim ministarstvima.

Obuku je prošlo 68 učesnika, kojima su predstavljena normativna rješenja iz nedavno donijetih Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs.

Pored toga, na radionicama sa posebnom pažnjom naglašena je veza između javnih konkursa i sektrorskih analiza u vezi sa prioritetnim oblastima u 2018. godini u kojima će se finansirati projekti i programi NVO, kao i sadžaj prijave na konkurs, čiji je obrazac normiran pomenutim Pravilnikom, kao i donošenje odluke i rješavanje mogućih situacija kada se pojavi sukob interesa.

Razmotrena je i uloga, odnosno lepeza nadležnosti komisija u različitim fazama postupka, od koncipiranja konkursa i tehničke provjere dokumentacije na početku, do ugovaranja i nadzora nad realizacijom projekta i namjenskog trošenja sredstava na kraju postupka.
Predstavljena je i uloga nezavisnih procjenjivača, te način bodovanju projekata/ programa, a boljem razumijevanju materije, doprinijele su i dvije vježbe koje su polaznici iskoristili da provjere svoja dosadašnja znanja, ali i primjene novine sa kojima su tek upoznati.

Na radionici su predstavljeni i primjeri dobre prakse iz Republike Hrvatske, koji mogu biti od pomoći u predstojećim procesima, a koji su bili korišćeni i prilikom definisanja normativnih rješenja u Uredbi i Pravilniku.

Radionice je vodila Vesna Lendic Kasalo, iz Hrvatske, ekspertkinja u ovoj oblasti, angažovana preko DEU Projekta. Polaznici su dobili i potvrde Uprave za kadrove o pohadjanju predmetne radionice, jer je ova edukacija organizovana u skladu sa posebnim programom koji je uvršten u katalog odobrenih programa UZK. Osim toga, ovaj vid usavršavanja predviđen je i kao jedna od mjera Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020.

Ministarstvo javne uprave/Nacionalna kancelarija za saradnju s NVO