Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović agenciji MINA

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović agenciji MINA
Datum objave: 07.05.2018 08:47 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Podgorica, (MINA) – Profesionalizacija javne uprave, koja je neophodna u mnogom oblastima, biće transparentna, efikasna i u službi građana, poručila je ministarka Suzana Pribilović u intervjuu agenciji MINA, navodeći da je resor na čijem je čelu prethodne godine realizovao skoro sve planirane aktivnosti.

Pribilović je rekla da je zadovoljna što su prethodne godine uspjeli da realizuju gotovo sve planirane aktivnosti i time stvorili preduslove za instutucionalnu i političku koordinaciju procesa reforme javne uprave.

Napori Ministarstva javne uprave u prethodnoj godini, kako je istakla, prepoznati su u Izvještaju Evropske komisije kroz ocjenu dobar napredak u reformi javne uprave.

„Ovo daje zamajac budućim aktivnostima, ali smo svjesni da je pred nama veliki posao na svim nivoima odgovornosti i u svim oblastima u kojima je neophodna profesionalizacija javne uprave koja će biti transparentna, efikasna i u službi građana“, rekla je Pribilović agenciji MINA.

Ona je kazala da će u Ministarstvu, u narednom periodu biti usmjereni na aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju strategije reforme javne uprave i reorganizaciju reforme javne uprave.

U prethodnoj godini pripremili smo dva ključna sistemska zakona o lokalnoj samoupravi i državnim službenicima i namještenicima, pa smo u u ovoj godini fokusirani na početak primjene ovih zakonskih rješenja, prije svega, Zakona o državnim službenicima i namještenicima od 1. jula.

Na pitanje da li su stvoreni uslovi za njegovu nesmetanu implementaciju, Pribilović je navela da su u prethodnom periodu radili na pripremi 14 podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kako bi sve bilo spremno za početak implementacije zakona.

“U saradnji sa Upravom za kadrove biće organizovane obuke za primjenu zakona, kao i formirana profesionala Komisija za žalbe i Disciplinska komisija, što su samo neke od novina ovog zakona“, dodala je Pribilović

Ona je podjsetila da je prošle godine počeo da se primjenjuje Zakon o upravnom postupku, a da će ove godine vršiti monitoring primjene i sprovođenja tog zakona u praksi.

Pribilović je rekla da će ove godine nastaviti sa povećanjem broja elektronskih usluga, uključivanjem jedinica lokalnih samouprava na portal e-uprave, ističući da je jedna od najvažnijih aktivnosti izrada Plana optimizacije zaposlenih u javnom sektoru i aktivnosti na uspostavljanju One Stop Shop sistema.

„U oblasti reorganizacije državne uprave, radimo na novim zakonskim rješenjima i pripremi novog Zakona o državnoj upravi“, rekla je Pribilović navodeći da će sve te aktivnosti biti usmjerene i na stvaranje preduslova za povlačenje 15 miliona EUR iz sektorske budžetske podrške za reformu javne uprave.

On je kazala da portal e-uprave u kontinuitetu bilježi rast broja usluga i da je od početka godine kreirano 28 novih.

„Iako broj ponuđenih usluga raste, svjesni smo da je neophodno da organi više rade na promociji svojih usluga na portalu e-uprave kako bi ga građani više koristili“, naglasila je Pribilović.

Ona je dodala da je planiran i nastavak objavljivanja registra biznis licenci na portalu, čime će, kako je rekla, biti nastavljene aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

„Krajem godine smo u testni rad stavili i informacioni sistem za povezivanje registara i razmjenu podataka između organa državne uprave, a paralelno radimo na implementaciji dva servisa koji će povezati pet od sedam ključnih registara“, navela je Pribilović.

Na pitanje u kojoj oblasti će se koristiti novac iz sektorske budžetske pomoći i koliko je do sada opredijeljeno, Pribilović je objasnila da je preduslovi za dobijanje fiksne tranše od četiri miliona EUR ispunjeni i da je u toku priprema zahtjeva za isplatu bespovratnih sredstava.

Uzimajući u obzir procedure odobravanje Evropske unije, kako je rekla, pretpostavljaju da će novac biti uplaćen najkasnije do sredine mjeseca.

„Ostale dvije varijabilne tranše u maksimalnom iznosu od po četiri miliona EUR biće realizovane u 2019. i 2020. godini u zavisnosti od ispunjenosti indikatora,a biće korišćena za realizaciju aktivnosti definisanim novim Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020“, navela je Pribilović.

Ona je kazala da se proces optimizacije broja zaposlenih sprovodi planiranom dinamikom i da radni timovi izrađuju planove optimizacije u skladu sa utvrđenom metodologijom.

„U ovaj proces smo uključili i predstavnike civilnog društva, a imamo i pomoć Evropske komisije, kao i domaćih stručnjaka za oblast reforme javne uprave, što čini proces transparentnim, ali pokazuje našu spremnost da za ovu gotovo najvažniju aktivnost reforme javne uprave uključimo sve raspoloživo znanje“, naglasila je Pribilović.

Na pitanje da li su otpočete aktivnosti kako bi se u skorije otvorili „One Stop Shop“ centri, ministarka je rekla da je plan da se do 2020. godine uspostave svi uslovi za početak rada prvog ovakvog centra u Crnoj Gori koji će biti u Podgorici, a kasnije i u drugim jedinicama lokalne samouprave.

Prema njenim riječima, u toku je formiranje tima za realizaciju i podjela nadležnosti, kojim će koordinirati državni sekretar za elektronsku upravu.

„Cilj je da se kreiraju centri u kojima bi se na jednom mjestu u fizičkom smislu objedinile sve usluge koje su namijenjene građanima i privredi, a pruža ih državna ili lokalna uprava. One Stop Government („jedan šalter za sve“) sistem omogućiće da se na jednom mjestu, mogu predati zahtjevi različitim insitucijama, izvršiti neophodna plaćanja, obezbijediti kvalitetna interakcija sa državnim organom i na kraju dobiti odgovor institucije“, objasnila je Pribilović.
(kraj) nim