Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje: Regionalna konferencija o menadžerskoj odgovornosti i profesionalizaciji visokorukovodnog kadra za bolje rezultate i odgovornost

Saopštenje: Regionalna konferencija o menadžerskoj odgovornosti i profesionalizaciji visokorukovodnog kadra za bolje rezultate i odgovornost
Datum objave: 16.05.2018 15:00 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


MJU MJU

Regionalna konferencija o menadžerskoj odgovornosti i profesionalizaciji visokorukovodnog kadra za bolje rezultate i odgovornost održana je danas u organizaciji ReSPA-e Regionalne škola za državnu upravu,SIGMA-e i uz podršku Evropske komisije.

U uvodnom dijelu Konferencije govorila je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović i direktorka ReSPA-e Ratka Sekulović.

„ Kadrovski sistem jedan je od najvažnijih segmenata procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori, pa smo donošenjem Zakona o državnim službenicima i namještenicima nastojali da ovaj sistem uredimo u skladu sa potrebama moderne, profesionalne i efikasne javne uprave.Zato smo rješenja u okviru ovog Zakona predlagali sa posebnom pažnjom, a nesumnjivo posmatrali ih kao najveći izazov kompletnog procesa reforme javne uprave. Više razloga je za ovakav pristup, a ključni je što su kadrovi u upravi, posebno visokorukovodni kadar istovremeno i nosioci procesa reforme, odnosno njeni izvršioci, a pritom su predmet i same reforme“, kazala je između ostalog ministarka Pribilović.

„U Strategiji reforme javne uprave 2016-2020. koja predstavlja sveobuhvatan plan transformacije javne uprave u Crnoj Gori i prelazak na koncept pružanja usluga identifikovano je nekoliko oblasti za unapređenje pružanja usluga, ali i neke od ključnih preduslova za uspješno sprovođenje, među kojima i odgovornost u javnoj upravi. naglasila je Pribilović i dodala da je unapređenje odgovornosti uopšte i posebno odgovornosti rukovodilaca, jedno od ključnih pitanja za uspješnu reformu javne uprave. Takođe, proces evropske integracije Crne Gore uslovio je da se crnogorsko administrativno uređenje oblikuje u skladu sa standardima, propisima i najboljom praksom Evropske unije. Samim tim, pristup odgovornosti rukovodilaca se zasniva na evropskom modelu administracije, koji propisi sadrže preporučene principe EU kao što su nepristrasnost, profesionalni integritet, koordinaciju kadrovske politike državnih službenika, profesionalnost rukovodilaca, javni konkursi za zapošljavanje, kao i u izvjesnoj mjeri pravna odgovornost, kazala je Pribilović.

Direktorica ReSPA-e Ratka Sekulović je istakla da se od vlada sve više očekuje da stvore uslove za ekonomski razvoj i poboljšanje dobrobiti građana, osiguravajući istovremeno najbolju vrijednost za novac, a dobra javna uprava je ključna za ispunjavanje ovih očekivanja. Takođe, potrebna je stalna modernizacija javne uprave, a državni službenici igraju suštinsku ulogu u oblikovanju načina na koji njihova organizacija radi, kako bi bila djelotvornija. I samim organizovanjem regionalne konferenciju s naglaskom na dvije ključne teme javne uprave - profesionalizaciji viših državnih službenika i menadžerskoj odgovornosti želimo da podržimo nastavak reformi za bolju upravu širom Zapadnog Balkana, napomenula je Sekulović.

„Razvoj menadžmenta u oblasti ljudskih resursa ostaje kao jedno od najvažnijih područja, a Radna grupa ReSPA za razvoj ljudskih resursa sprovodi mnogobrojne aktivnosti i doprinosi postizanju ukupnog cilja: profesionalne, transparentne i odgovorne administracije orijentisane na građane i biznis“, kazala je Sekulović.

Glavni cilj regionalne konferencije je stvaranje platforme za formalnu i neformalnu razmjenu iskustava između predstavnika šest javnih uprava Zapadnog Balkana, Evropske komisije, ReSPA i SIGMA, kao i predstavnika institucija odgovornih za reformu javne uprave i državnih službi, ministarstava javne uprave i finansija i institucija odgovornih za upravljanje državnim službama. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE