Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Obilježen Međunarodni dan javne uprave

Obilježen Međunarodni dan javne uprave
Datum objave: 25.06.2018 15:30 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


MJU   MJU

„Uspostavljanje funkcionalne javne uprave jedan je od glavnih izazova procesa evropskih integracija koji direktno utiče na sposobnost vlada da pružaju usluge i podstiču konkurentnost i privredni rast“, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, na skupu povodom obilježavanja Međunarodnog dana javne uprave.

Ona je istakla da je zadovoljan i motivisan državni službenik nosilac svih procesa i promjena u javnoj upravi i da je njegov status unapređen novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji počinje da se primjenjuje od 1. jula.

Pribilović je ukazala da je uvedeno niz novina u vezi sa većim mogućnostima za mobilnost kadrova unutar i izvan državnog organa, skraćivanje internih procedura, i dodala da je poseban naglasak stavljen na unapređenje sistema nagrađivanja službenika.

Prema njenim riječima, nova Stategija proširenja na Zapadni Balkan, koju je Evropska komisija (EK) usvojila u februaru, dodatni je podstrek za nastavak započetih reformi.

Reforma javne uprave, kako je kazala Pribilović, jedan je od prioriteta Vlade, jer je razvijena javna uprava temelj za uspješno sprovođenje pravila i standarda Evropske unije (EU). „Iz tog razloga, naša javna administracija mora da napravi značajan iskorak kako bismo bili spremni da evropski sistem funkcionisanja prenesemo i kod nas“, rekla je Pribilović.

Ona smatra da javna uprava treba da bude moderna, funkcionalna, servisno orjentisana i da omogući bolji kvalitet života crnogorskih građana. Kako je navela Pribilović, Vlada je svjesna svojih obaveza i odgovornosti i da ulaže značajne napore da što kvalitetnije i odgovornije obezbjedi ostvarivanje ovih ciljeva.

Prioriteti Ministarstva, prema njenim riječima, su povećanje broja elektronskih usluga, uključivanje jedinica lokalnih samouprava na portal e-uprave, primjena novih zakonskih rješenja u službeničkom sistemu državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Poseban akcenat, kako je rekla, je na realizaciji najzahtjevnijih aktivnosti u narednom periodu, a koje se odnose na Plan optimizacije zaposlenih u javnom sektoru i stvaranje preduslova za izgradnju One Stop Governmenta.

„Ovo će poboljšati operativnost i povjerenje građana u javnu upravu“, smatra Pribilović.

Ona je kazala da se priprema novi Zakon o državnoj upravi , koji treba da obezbjedi reorganizaciju sistema državne uprave i položaja organizacija sa javnim ovlašćenjima. „Javna uprava treba da bude u službi građana, da doživi punu afirmaciju, a ne da ostane samo slovo na papiru“, poručila je Pribilović.

Stalna predstavnica UNDP-a i koordinatorka Sistema Ujedinjenih nacija (UN) Fiona Mekluni kazala je da Crna Gora još nije uspjela da osigura zadovoljavajuću zastupljenost žena na višim položajima.

“Žene su često prvaci u pružanju usluga građanima, ali njihovo zastupanje na višim položajima u javnoj upravi ostaje pitanje koje treba da se rješava”, kazala je Mekluni.

Ona je rekla da je ukupan udio žena u javnoj upravi, pa čak i na upravljačkim pozicijama, visok, 54 odsto žena nasuprot 46 odsto muškaraca.

“Međutim postoje značajne rodne razlike u profesijama koje se tradicionalno smatraju muškim, kao što su policija, carina ili odbrana i ženskim, administracija, obrazovanje i kultura”, smatra Mekluni.

Ona je kazala da žene zauzimaju 23 odsto mjesta u Skupštini, da samo u četiri od 17 ministarstava imaju vodeću poziciju i da su samo tri od 23 predsjednika opštine žene.

Žene, kako je kazala Mekluni, zauzimaju značajan dio određenih visokih pozicija, poput direktora direktorata, državnog sekretara, ali su manje zastupljeni na višim dužnostima poput generalnog konzula.

“Tradicionalni pojmovi o ženskim i muškim poslovima i dalje postoje i žene su najzastupljenije na poslovima koji omogućuju ravnotežu između radnih i porodičnih obaveza”, navodi se u posljednjem izvještaju CEDAW-a za Crnu Goru.

Mekluni je zaključila da je zajednički cilj stvoriti djelotvorne i odgovorne institucije, kao temelje efikasnog upravljanja.

“Ostvarivanjem ovog cilja, Crna Gora će takođe ostvariti napredak u postizanju Agende održivog razvoja, a naročito Cilja održivog razvoja 16: mir, pravda i jake institucije”, zaključila je Mekluni.

Šefica Sektora za politiku, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji EU, Plamena Halačeva, kazala je da je servisno orjentisana javna uprava presudna za sprovođenje reforme javne uprave u skladu sa evropskim standardima.

“Reforma javne uprave mora da osnaži upravu na svim nivoima, uključujući kvalitet i odgovornost javne uprave, povećanje profesionalnosti, kao i transparentnost javne uprave”, ocijenila je Halačeva.

“Kao što je konstatovano u posljednjem Izvještaju Evropske komisije, za to je potrebna snažna politička volja. Treba obezbjediti i liniju odgovornosti i uložiti napor da se napravi uprava koja je prave veličine”, poručila je Halačeva.

Ona je kazala da Evropska komisija pruža podršku tim naporima sa programom vrijednim 15 miliona eura namijenjenih reformi javne uprave, kao i sa dodatnih 11 miliona eura namijenjenih unapređenju javnih finansija.

MJU   MJU

Na obilježavanju Međunarodnog dana javne uprave dodijeljena je nagrada za najveći doprinos reformi javne uprave načelnici odjeljenja za reformu javne uprave, Mariji Hajduković, koja se zahvalila na ukazanom povjerenju službenicima javne uprave koji su, kroz anonimnu anketu, prepoznali njen rad.

“U reformi javne uprave uvijek postoji prostor za poboljšanje rada. Mi smo, u prethodnoj godini, započeli sa brojnim normativnim aktivnostima i Planom optimizacije zaposlenih u javnom sektoru. Očekuje nas i kreiranje nekih novih javnih usluga, gdje će građani vidjeti sve benefite reforme javne uprave”, poručila je Hajduković.

Video: Izlaganje ministarke javne uprave, Suzane Pribilović-Međunarodni dan javne uprave

Ministarstvo javne uprave