Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Podnošenje predloga za Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (šest članova) do 23. jula

Datum objave: 20.07.2018 10:29 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Rok za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija po Javnom pozivu objavljenom 12. jula 2018. godine je ponedjeljak 23. jul 2018. godine.

Podsjećamo zainteresovane nevladine organizacije da svoje predloge treba da dostave na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji se može preuzeti ovdje te da isti, sa dokumentacijom propisanom pomenutim javnim pozivom, dostave isključivo poštom na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg broj 45
81 000 Podgorica
sa napomenom: “predlaganje predstavnika
nevladine organizacije u Savjet”۞ Zbog inoviranog načina predlaganja i izbora članova Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, te novog obrasca, podsjećamo da će za članove Savjeta iz nevladinih organizacija, Vladi Crne Gore biti predloženi predstavnici nevladinih organizacija za koje bude dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz Javnog poziva. Postupak je jednofazan, za razliku od postupka koji je bio propisan za Savjet za razvoj NVO, kada je bila predviđena i druga faza-dostavljanje podrški kandidatu sa liste. Naglašavamo da nema dostavljanja podrški već samo predloga.

۞ Kako se radi o 6 oblasti za koje se mogu predložiti kandidati, naglašavamo da i kandidat i nevladina organizacija koja ga predlaže, treba da dostave dokaz o iskustvu u oblasti za koju se predlaže kandidat, odnosno da NVO dostavi dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa oblasti za koju predlaže kandidata sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti, kao i da u statutu mora imati baš tu oblast definisanu kao područje djelovanja.

Javni poziv možete preuzeti ovdje

NACIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU S NVO