Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Prioritet implementacija Plana optimizacije

Prioritet implementacija Plana optimizacije
Datum objave: 24.07.2018 14:30 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Sjednica Međuresorskog stručnog tima za optimizaciju javne uprave, kojim je predsjedavala ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, održana je danas. Na sjednici su razmatrane dalje aktivnosti i usvojeni zaključci u cilju početka implementacije Plana optimizacije javne uprave 2018-2020.

Ministarka Pribilović je istakla da implementacija Plana optimizacije javne uprave predstavlja prioritet rada Vlade u narednom periodu i jednu od najznačajnih aktivnosti reforme javne uprave. Ona je podsjetila na obavezu ministarstava da formiraju svoje sektorske radne timove, kako bi se u potpunosti ispratila implementacija plana optimizacije. Takođe, podsjetila je na obavezu ministarstava da otpočnu postupak optimizacije, u skladu sa zaključkom Vlade, u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu sa aspekta zaposlenosti i njihove funkcionalnosti.

Na sastanku su usvojeni obrasci u cilju praćenja mjera Plana optimizacije na lokalnom i centralnom nivou, a u skladu sa obavezom organa da na dvomjesečnom nivou dostavljaju podatke Ministarstvu javne uprave. Takođe, dogovorene su aktivnosti u cilju kvalitetnijeg praćenja primjene plana optimizacije na lokalnom novou.

U skladu sa metodologijom Svjetske banke, ministarstva su zadužena da otpočnu aktivnosti na izradi funkcionalnih analiza.

Na sjednici je donijeta je odluka o formiranju tima za davanje mišljenja na predloge sistematizacija u čijem sastavu će biti predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave, Uprave za kadrove kako bi se ispoštovala mjera koja se odnosi na smanjenje broja sistematizovanih radnih mjesta. Takođe, Uprava za kadrove i Ministarstvo prosvjete zaduženi su da do 1. septembra definišu model angažovanja studenata za obavljanja prakse u javnoj upravi, u skladu sa Planom optimizacije.

Vlada je na sjednici 6. jula usvojila Plan optimizacije kojim se daje set horizontalnih i prilagođenih sektorskih mjera za prevazilaženje izazova koje javna uprava ima u maksimalnom korišćenju svojih kapaciteta i ostvarivanju pune efikasnosti. Cilj optimizacije je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE