Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Konsultativni sastanak sa NVO za unapređenje eDemokratije i eParticipacije

Konsultativni sastanak sa NVO za unapređenje eDemokratije i eParticipacije
Datum objave: 27.07.2018 14:02 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama povodom Nacrta teksta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore u 2019. godini - unapređenje eDemokratije i eParticipacije, održan je danas.

Načelnica Odjeljenja za upravljanje procesom reforme javne uprave, Marija Hajduković istakla je da nevladin sektor u Crnoj Gori u značajnoj mjeri može doprinijeti reformi javne uprave, posebno kroz jačanje i promociju učešća građana u procesu donošenja odluka od javnog interesa.

Ona je dodala da Ministarstvo javne uprave radi na implementaciji dva strateška dokumenta koji tretiraju pitanje unapređenja i promocije podstranice eParticipacija, što ukazuje na važnost realizacije projekata kojim će se doprinijeti realizaciji ovog cilja. Istakla je i da će djelotvorni efekti u daljem toku procesa reforme javne uprave zavisiti upravo od stepena građanske participacije na svim nivoima.

Tokom sastanka predstavnici nevladinog sektora ukazali su da postoji širok dijapazon oblasti u oblasti reforme javne uprave u kojima nevladin sektor može pružiti podršku, te da bi trebalo razmotriti mogućnost sagledavanja postavljenih ciljeva u širem kontekstu, a posebno u kontekstu lokalne samouprave.

Podsjetimo, predstavnici/e nevladinih organizacija mogu svoje komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize mogu dostavljati do 1. avgusta 2018. godine do 12 časova, na e-mail adresu: nina.blazic@mju.gov.me.


MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE