Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović Dnevnim novinama

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović Dnevnim novinama
Datum objave: 30.07.2018 10:04 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


                                                                      Za viškove iz državne uprave ima mjesta u privatnom sektoru

Vijest da je Vlada donijela Plan optimizacije za naredni dvogodišnji period, koji podrazumijeva smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, moratorijum na zapošljavanje u narednih godinu, samim tim i neprodužavanje ugovora na određeno, odjeknula je kao bomba u javnosti. Dok se i dalje licitira sa brojem ljudi koji će ostati bez posla, prva žena resora javne uprave Suzana Pribilović za Dnevne novine objašnjava da neće svih 4.637 građana koliko ih trenutno ima ugovore na određeno ostati bez posla. Poručuje da se ograničenje ne odnosi na one koji su na pozicijama neophodnim za nesmetano vršenje poslova određenih organa. Za takve slučajeve tražiće se saglasnost ministarstava javne uprave i finansija.

Prema podacima do kojih je došlo Ministarstvo javne uprave, a koji predstavljaju polaznu osnovu u Planu optimizacije, u javnom sektoru ukupno je zaposleno 51.480 na centralnom nivou 39.306, dok je ukupan broj zaposlenih na lokalnom nivou 12.174.

VIŠE OP 4.000 ANGAŽOVANIH NA ODREĐENO

"Na osnovu podataka iz Plana optimizacije, ukupan broj zaposlenih na centralnom nivou na određeno vrijeme iznosi 3.963, a po osnovu drugih oblika angažovanja 674. Podsjetiću da se ograničenje ne odnosi na ugovore čije zaključenje je neophodno za nesmetano vršenje poslova organa, uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva finansija i Ministarstva javne uprave" kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Naime, Plan optimizacije javne uprave za period 2018-2020. kojim su definisane dugoročne i kratkoročne mjere za optimizaciju broja zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou, predviđa ograničavanje zapošljavanja za period od godinu dana. To znači da su svi organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država u obavezi da obustave zapošljavanje po osnovu zaključivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme za period od godinu dana, osim u sektorima od posebnog javnog interesa, uz prethodnu saglasnost Vlade, kazala je Dnevnim novinama ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Ograničavanje, kako je pojasnila podrazumijeva privremenu zabranu, u ovom slučaju na dvanaest mjeseci, za objavljivanje javnih oglasa u cilju zasnivanja radnog odnosa, odnosno zapošljavanja u javnoj upravi. Svakako, dodaje, vodili su računa da utvrde i koji su to izuzeci kako bi obezbijedili normalno funkcionisanje sistema.

ODSTUPANJA OP PLANA PREDVIĐENA

"Dakle, odsupanja od ovih mjera se odnose na: interni oglas, zamjenu privremeno odsutnog zaposlenog, imenovanje i postavljenje lica u skladu sa zakonom, započete postupke po osnovu javnih oglasa, radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja (npr.javni radovi), radno angažovanje po osnovu projekata koji se finansiraju sredstvima EU ili donacija, poslove sezonskog karaktera, u skladu sa zakonom, izuzetno, Uži kabinet može odobriti dodatne, posebne izuzetke od ove mjere", pojasnila je Pribilović.

Prilikom pripreme plana optimizacije i definisanja mjera, Pribilović kaže da su vodili računa o svim segmentima, kako donesenim mjerama ne bi ugrozili funkcionisanje javne uprave i vitalnost sistema.
Posebno su, dodaje, vodili računa da se obezbijedi nesmetano pružanje ključnih usluga građanima i privredi, ali i u pogledu ispunjavanja obaveza iz procesa evropske integracije.

"Zato se i u Planu oprimizacije kroz opis mjere ograničavanja zapošljavanja navode situacije kada je moguće i u kojim slučajevima nekoga zaposliti. Cilj nam je optimizacija javne uprave, a ne ugrožavanje vitalnih funkcija sistema. Svi oni od kojih zavisi određeno funkcionisanje sistema ostaće u sistemu, a saglasnost za to, na predlog resora, davaće Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo finansija, odnosno Uži kabinet koji će pratiti ovaj proces", poručila je ministarka Pribilović.

Efikasnija, ekonomičnija, funkcionalna javna uprava, koja ce obezbijediti gradjanima kvalitetnije, a jeftinije usluge je cilj više puta pominjan. To znači, kaže Pribilović, da u konačnom žele bolju javnu upravu, odnosno administraciju koja će na kvalitetniji i bolji način, u skladu sa savremenim standardima, odgovoriti na potrebe građana i privatnog sektora. Takođe, donesene mjere treba da doprinesu smanjivanju rashodne strane i rasterećenju državnog i opštinskih budžeta.

NAPRAVIĆE UPRAVU PO MJERI GRAĐANA

"U skladu sa Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine, a koju prati Plan optimizacije, planirano je smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od 3% na centralnom nivou i 5% na lokalnom nivou do kraja 2018. godine. Svakako, cilj ovih mjera, nije samo da smanjujemo ukupnu zaposlenost, već da izvršimo određena preusmjeravanja iz javnog u privatni sektor, jer u privatnom sektoru već sada ima dovoljno slobodnih i dobro plaćenih radnih mjesta. Veliki prostor postoji i za osnovanje novih preduzeća. Zato, sa Ministarstvom ekonomije već razmatramo paket mjera aktivnog zapošljavanja za jedan broj zaposlenih koji su zainteresovani za rad u privatnom sektoru", poručila je Pribilović.

Ako bi odgovor na pitanje o budućim planovima i izazovima morala dati u jednoj riječi, onda bi, kaže Pribilović to bila definitivno implementacija. Mnogo su, kaže uradili na stvaranje dobrih pretpostavki za implementaciju reforme, prije svega, na stvaranju normativnog okvira.

"Sada predstoji onaj teži dio, sve to kvalitetno implementirati. Takođe, želim da istaknem da intenzivno radimo na pripremi novog zakona o državnoj upravi koji treba da obezbijedi potpunu reorganizaciju javne uprave i da naglasi novu ulogu državne uprave u savremenom društvu", kazala je ona, dodajući da im je cilj da unaprijede organizaciju državne uprave u skladu sa evropskim standardima.

"Vjerujem da će cijeli paket mjera koje donose Vlada i Ministarstvo javne uprave od osnivanja doprinijeti da javna uprava bude po mjeri građana, uz smanjenje troškova", zaključila je Pribilović.

Odstupanja od mjera:
-interni oglas
-zamjena privremeno odsutnog zaposlenog
-imenovanje i postavljenje lica u skladu sa zakonom
-započete postupke po osnovu javnih oglasa
-radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja (npr. javni radovi)
-radno angažovanje po osnovu projekata koji se finansiraju sredstvima EU ili donacija
- poslove sezonskog karaktera

Državni organi već pristupili implementaciji Plana

Plan se implementira svega mjesec dana, ali na osnovu informacija kojima raspolaze Ministarstvo javne uprave, državni organi su već ozbiljno pristupili njegovoj implementaciji. Kao jedan od razloga, Pribilović vidi u činjenici da je Plan optimizacije dobio jednoglasnu podršku svih članova Vlade tokom rasprave na sjednici Vlade, što govori o tome da su u Vladi dali punu podršku da se ovaj proces realizuje.
"U tom smislu, ubijeđena sam da će kolege iz Vlade dati i punu podršku da se Plan optimizacije realizuje, kao i kolege na lokalnom nivou. Svakako, da plan optimizacije predviđa i naš zajednički rad na implementaciji ovih mjera kroz međuresorski stručni tim u kojem su članovi sekretari ministarstava, predstavnici NVO, Zajednice opstina, a pridruženi član je i predstavnik sindikata uprave i pravosuđa. Ministarstvo javne uprave upravlja i prati ovaj proces, ali je ovo proces cijele javne uprave, u kojem zajedno, prateći preporuke iz plana, treba da gradimo bolju i modernu javnu upravu po EU standardima", kazala je Pribilović.

5 ODSTO

planirano je smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi na lokalnom nivou do kraja 2018. godine, dok je za centralni nivo planirano smanjenje tri procenta zaposlenih
ukupan broj zaposlenih u javnoj upravi 51.480
centralni dio 39.306
lokalni dio 12.174
ugovor na određeno 3.963
drugi oblik angažovanja 674