Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje o listi i spisku NVO koje su predložile kandidate za članove Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Datum objave: 15.08.2018 10:02 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu odredbi Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 47/18), Ministarstvo javne uprave je sprovelo postupak predlaganja predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija.
Kako po pozivu od 12. jula 2018. godine, za tri oblasti nije bilo predloženih kandidata ili prijedlozi nisu bili u skladu sa kriterijumima iz istog, to je Ministarstvo javne uprave 30. jula ponovo objavilo poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članstvo u Savjetu za oblasti volonterizam, razvoj filantropije i evropske integracije.
Na pomenuti poziv su, u roku koji je istekao 9. avgusta 2018., pristigle dvije prijave. Prijedlog koji je bio u skladu sa Javnim pozivom, odnosio se na jedno od tri pomenuta područja djelovanja, volonterizam, a za oblast evropske integracije i razvoj filantropije nije bilo prijedloga u skladu sa javnim pozivom, pa će za ove dvije oblasti biti ponovo objavljen javni poziv za predlaganje dva (2) predstavnika NVO u Savjet.
Na osnovu stava 1 člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo javne uprave, objavljuje LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PREDLOŽENIH U SAVJET ZA SARADNJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA po Javnom pozivu od 30. jula 2018. godine sa nazivom organizacija koje su ih predložile.
Listu mozete preuzeti ovdje
Uz Listu, Ministarstvo objavljuje i SPISAK nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune prijedloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz Javnog poziva za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija od 30. jula 2018. ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz istog.
Spisak mozete preuzeti ovdje
Lista i Spisak biće objavljeni na internet stranici Ministarstva javne uprave i internet portalu elektronske uprave e-uprava.