Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Lista predstavnika NVO predloženih u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija

Datum objave: 03.09.2018 16:17 | Autor: Nacionalna kancelarija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu odredbi Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 47/18), Ministarstvo javne uprave je sprovelo postupak predlaganja predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija. 

Kako po pozivu od 12. jula 2018. godine, za tri oblasti nije bilo predloženih kandidata ili prijedlozi nisu bili u skladu sa kriterijumima iz istog, to je Ministarstvo javne uprave 30. jula ponovo objavilo poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članstvo u Savjetu za oblasti volonterizam, razvoj filantropije i evropske integracije.

Na pomenuti poziv su pristigle dvije prijave, od kojih je jedna bila u skladu sa istim i to za oblast volonterizam. Za oblast evropske integracije i razvoj filantropije nije bilo prijedloga koji su ispunjavali predviđene kriterijume, pa je Ministarstvo javne uprave 15. avgusta 2018. godine, objavilo treći javni poziv za pomenute dvije oblasti. 

Na Poziv su, u roku koji je istekao 25. avgusta 2018., pristigle dvije prijave, jedna za oblast razvoj filantropije i jedna za oblast evropske integracije. Kako su obije prijave  bile uredne i potpune, tako je proces predlaganja predstavnika nevladinih organizacija u Savjet završen.  

Na osnovu stava 1 člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo javne uprave, objavljuje LISTU  PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PREDLOŽENIH  U SAVJET ZA SARADNJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA po Javnom pozivu od 15. avgusta 2018. godine sa nazivom organizacija koje su ih predložile.

Listu možete preuzeti ovdje