Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Održan Konsultativni sastanak “Kako unaprijediti okruženje za djelovanje NVO do 2020”

Održan Konsultativni sastanak “Kako unaprijediti okruženje za djelovanje NVO do 2020”
Datum objave: 05.11.2018 14:28 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Konsultativni sastanak „Kako unaprijediti okruženje za djelovanje NVO do 2020 - Izazovi i mogućnosti realizacije Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“ održan je danas u Podgorici. Sastanak su otvorili Suzana Pribilović, ministarka javne uprave i Aivo Orav, šef Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Konsultovanje zainteresovane javnosti i učešće građana u kreiranju javnih politika je srž participatine demokratije, koja se ne odražava samo u primjeni nove Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Ključno je uvidjeti benefite učešća javnosti u kreiranju javnih politika, njihovom praćenju i vrednovanju. Konsultacije znače nove ideje, bolje sagledavanje potreba ciljnih grupa, više predloga, povećana transparentnost i odgovornost institucija, osnaživanje građana i njihovog povjerenja u javnu upravu. Cijenimo da su unaprijeđeni institucionalni i legislativni okvir dobra osnova za naš dalji rad, saradnju i partnerstvo sa nevladinim organizacijama” – kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović.

Pribilović je kazala da, iako su uloge NVO i javne uprave različite, ali komplementarne, odgovorni smo prema interesima građana da nađemo zajednički jezik i pokažemo kapacitet za konstruktivan dijalog. “Neslaganja su, u najširem, dio demokratije, i oni koji su ozbiljni u svom poslu znaju da prepoznaju konstruktivne kritike, na način da im budu orijentiri kako da drugačije postave koncept rješenja za postojeće izazove. U narednom periodu moramo intenzivnije razmjenjivati informacije kako bismo bolje razumijeli procese, čiji rezultati se odražavaju na sve nas, u prvom redu kao građane, ali i učesnike i donosioce odluka” – istakla je ministarka Pribilović.

Ona je saopštila da je Ministarstvo javne uprave otvoreno za saradnju sa svim nevladinim organizacijama, te da je značaj uloge civilnog društva konstanta u definisanju svih politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljenje potreba građana.

Ambasador Orav je kazao da će EU nastaviti da se zalaže za otvoreno i podsticajno okruženje za civilni sektor. Osnaženo cilivno društvo je krucijalna komponenta svakog demokratskog sistema i trebalo bi biti prepoznato i tretirano kao takvo, kazao je Orav. On je istakao odličnu saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog drustva. “To se reflektuje kroz naš svakodnevni dijalog, razmjenu mišljenja i kontinuirano povećanje finansijskih iznosa za nacionalne IPA fondove namijenjene civilnom sektoru. Posljednja velika investicija Evropske unije u razvoj civilnog sektora je "Resursni centar" koji će pružati ključnu podršku za dalje jačanje kapaciteta OCD kako bi se osigurala njihova institucionalna i finansijska održivost".

“Kao što je navedeno u našem posljednjem izvještaju o Crnoj Gori, "postoji opšte priznanje od strane Vlade da civilni sektor zauzima važnu ulogu u procesu pristupanja, ali osim formalnog učešća u raznim Radnim grupama, ostaje da se obezbijede uslovi za proces istinskog konsultovanja." U tom smislu pozdravljamo uspostavljanje novog Savjeta za saradnju sa NVO i pažljivo ćemo pratiti njegov rad. Nastavićemo da se zalažemo za još aktivniju ulogu civilnog sektora u procesu sprovođenja reformi i kreiranju politika, uključujući i Radne grupe za pregovaračka poglavlja” – kazao je Orav.

Na sastanku su razmijenjene informacije o pravnom i institucionalnom okviru za djelovanje NVO i jačanje saradnje javne uprave i NVO u sljedećim oblastima: učešće NVO u kreiranju javnih politika, finansijska održivost NVO, volonterizam i socijalno preduzetništvo i učešće NVO u EU integracijama. Sastanku su prisustvovali članovi/ice Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO, predstavnici organa državne uprave zaduženi za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana Strategije, predstavnici nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i ambasada koje podržavaju razvoj civilnog društva, projekte i programe nevladinih organizacija.

Događaj su organizovali Ministarstvo javne uprave i tim DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO u Crnoj Gori''.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE