Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Brisel: Ministarka Pribilović na 9. sastanku Upravnog odbora RESPA

Brisel: Ministarka Pribilović na 9. sastanku Upravnog odbora RESPA
Datum objave: 22.11.2018 14:58 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


MJU MJU

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović učestvovala je na 9. sastanku Upravnog odbora regionalne škole za javnu upravu na Zapadnom Balkanu (ReSPA) na ministarskom nivou, u Briselu.

Deveti sastanak Upravnog odbora na ministarskom nivou na temu „Regionalna saradnja za reformu javnih administracija na Zapadnom Balkanu“, održan je u cilju rezimiranja glavnih dostignuća u procesu poboljšanja javne administracije na Zapadnom Balkanu. Sastanku su prisustvovali članovi/ce Upravnog odbora ReSPA na ministarskom nivou: ministri zaduženi za javnu administraciju u zemljama Zapadnog Balkana i na Kosovu i predstavnici Evropske komisije.

Upravni odbor ReSPA na ministarskom nivou usvojio je Godišnji izvještaj za 2018. i novu Strategiju ReSPA 2019-2024. Na kraju sastanka, predsedavajući Upravnog odbora 2018. Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, predao je predsjedavanje ReSPA-om Damjanu Mančevskom, ministru za informaciono društvo i administraciju Makedonije i predsjedavajućeg Upravnog odbora ReSPA na ministarskom nivou 2019. godine.

Nakon sastanka održana je dvodnevna konferencija pod nazivom “Unapređenje u javnoj administraciji kroz regionalnu saradnju”, koja je okupila visoke predstavnike/ce državnih administracija Zapadnog Balkana, koji se bave reformom javne administracije, menadžmentom javnih finansija i evropskim integracijama, kao i predstavnike/ce Evropske komisije, OECD/SIGMA, regionalnih i međunarodnih organizacija i drugih partnera.

Predstavnici Ministarstva javne uprave, Admir Šahmanović i Marija Hajduković, na konferenciji su predstavili rezultate rada u prethodne dvije godine od osnivanja MJU.

Oni su kazali da su u prethodnom periodu uspostavljenje institucionalne i normativne pretpostavke za sprovođenje procesa reforme javne uprave. U toku 2017. i 2018. godine realizovane su brojne aktivnosti, a cilj je bio da se djelovanjem u nekoliko pravaca, približimo ostvarenju ključnog strateškog cilja - odgovorna, transparentna i servisno orjentisana javna uprava, saopštili su tokom prezentacije. Podsjetili su da je donesen novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima i novi Zakon o lokalnoj samoupravi, koji po ocjeni EK predstavljaju najnaprednija zakonska rješenja u regionu. Oni su istakli da je počeo sa primjenom novi Zakon o upravnom postupku, kao i da je u skupštinskoj proceduri novi Zakon o državnoj upravi koji je dobra osnova za dalju reorganizaciju državne uprave.

Na konferenciji su predstavljena iskustva u koordinaciji procesa optimizacije, prikupljanju podataka, izvještavanju, kao i aktivne kratkoročne i dugoročne mjere za optimizaciju javne uprave. Ocijenjeno je da optimizacija javne uprave nije puko smanjivanje broja zaposlenih, već kvalitetna raspodjela zaposlenih unutar uprave koja će da omogući njen efikasan rad. Posebno je istaknuta uloga RESPA-e, koja je jedan od ključnih partnera na izradi Plana, koja je, kroz svoja dokumenta i uporedna iskustva napravila dobru prethodnicu za izradu ovog strateškog dokumenta.

Na konferenciji su predstavljena dostignuća i prezentacije ReSPA-e tokom protekle godine. Evropska komisija je pohvalila dosadašnje rezultate RESPA-e na planu unapređenja javne administracije kroz regionalnu saradnju, te dala punu podršku daljim aktivnostima.

Od oktobra 2017. do oktobra 2018. godine, u saradnji sa brojnim partnerima iz Evrope i sa Zapadnog Balkana, uz podršku više od 200 međunarodnih i regionalnih eksperata, ReSPA je umrežila više od 1.000 službenika javne administracije u regionu kroz najmanje 50 aktivnosti iz domena jačanja kapaciteta. U pomenutom periodu, ReSPA je, takođe, ostvarila 7. regionalnih komparativnih istraživačkih studija sa preporukama za praktične politike u oblasti reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE