Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Crna Gora ponovo stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu (OGP)

Crna Gora ponovo stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu (OGP)
Datum objave: 14.12.2018 12:45 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, primila je pismo Sanjay Pradhana, glavnog izvršnog direktora Partnerstva za otvorenu upravu, u kojem se navodi da je Crna Gora ponovo stekla aktivan status u incijativi Partnerstva za otvorenu upravu

“Sa velikim zadovoljstvom smo primili vijest da je Vlada Crne Gore usvojila novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijatve Partnerstva za otvorenu upravu. S obzirom na usvajanje Akcionog plana 2018-2020., sa velikim zadovoljstvom potvrđujemo da je Crna Gora ponovo stekla aktivni status u OGP, stupanjem na snagu 20. novembra 2018. godine “- navodi se u pismu.

Ministarstvo javne uprave je nakon odluke Vlade da bude koordinator ovog procesa preuzelo aktivnosti na izradi novog Akcionog plana u okviru inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, u junu 2018. godine. 

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Akcionog plana imao je novi Operativni tim koji čine predstavnici Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora, a UNDP u Crnoj Gori pružio je ekspertsku podršku pri izradi Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. 

Učešćem u OGP inicijativi, usmjeravamo se na 5 ključnih obaveza: poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama - otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta. U okviru ovih oblasti, Akcionim planom biće realizovano ukupno 23 aktivnosti.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi. 

Na portalu Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore https://www.otvorenauprava.me dostupne su sve informacije o sprovođenju ove inicijative u Crnoj Gori

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE