Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje: Za kofinansiranje 50 projekata NVO opredijeljeno 852.273,04. eura

Saopštenje: Za kofinansiranje 50 projekata NVO opredijeljeno 852.273,04. eura
Datum objave: 21.12.2018 14:09 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


MJU MJU

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU, ministarka javne uprave donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU za 2018. godinu. Tim povodom, Ministarstvo javne uprave je organizovalo je danas zvanično potpisivanja ugovora o kofinansiranju projekata/programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije.

„Vlada Crne Gore prepoznaje NVO kao važne partnere u realizaciji izazovnih reformi na putu u EU. U dijalogu sa predstavnicima nevladinog sektora, prošle godine smo izmijenili i dopunili Zakon o nevladinim organizacijama, kojim smo definisali nov način finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore, a što je posebno značajno time smo stvorili pravni osnov za realizaciju kofinansiranja projekata NVO“, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, na ceremoniji potpisavanja ugovora.

Ona je saopštila je ovo novina za naš sistem, ali i stepenica više na putu učvršćivanja partnerskog odnosa između državnog i civilnog sektora. „Realizacijom ovog konkursa nevladine organizacije dobijaju značajnu budžetsku podršku u realizaciji projekata finansiranih iz fondova EU i pokrivanju obaveznog doprinosa na tim projektima, što je za mnoge NVO do sad bio veliki izazov“, istakla je Pribilović.

Pribilović je izrazila zadovoljstvo što će se implementirati projekti koji će u značajnoj mjeri doprinijeti evropskoj integraciji, unapređenju demokratije, borbi protiv korupcije osnaživanju svih sektora u društvu, pružanju različitih socijalnih usluga koje su nedovoljno razvijene, zaštiti životne sredine, socijalnom preduzetništvu itd. „Upravo je to cilj kofinansiranja projekata i programa NVO iz nacionalnog budžeta, cijeneći kapacitet i kvalitet istih u doprinosu ravnopravnom učešću u izgradnji demokratskog, otvorenog i socijalno pravednog i održivog društva“ – kazala je Pribilović.

Ministarstvo javne uprave je na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu, podržalo 50 projekta/programa, koje NVO sprovode u različitim oblastima od javnog interesa, na teritoriji Crne Gore, u ukupnom iznosu od 852.273,04. Na konkurs se prijavila 71 nevladina organizacija.

Događaj je organizovan uz podršku projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO u Crnoj Gori“.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE